COMPETENȚA DE EVALUARE A ÎNVĂȚĂTORULUI - CONSTRUCT NECESAR LA DEBUTUL CARIEREI DIDACTICE

Dorina PUTINĂ Universitatea de Stat ,, A. Russo” din Bălți

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Debutul în cariera didactică solicită de la absolventul instituției de învățământ superior un set de competențe profe- sionale, care să asigure, în parametri optimi, funcţionalitatea actului didactic şi atingerea finalităţilor, exprimate în mo- dificări ale structurii personalităţii elevilor. Referențialul de competență a cadrelor didactice descrie detaliat ansamblul competențelor profesionale necesare de a fi dezvoltate la etapa inițială de formare, astfel încât inserția profesională a cadrului didactic să fie cât mai eficientă. Considerată o componentă indispensabilă a profesionalismului cadrului didac- tic, competența de evaluare formativă necesită dezvoltarea tuturor componentelor atât la nivel de cunoaștere a evaluării ca proces didactic în special și docimologia în general, precum și la nivel de elaborare și implementare a instrumentelor de evaluare și aplicare a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale, în cadrul procesului evaluativ.

Cuvinte-cheie: competență de evaluare, cadru didactic, strategii de evaluare, cultura evaluativă, referențial de evaluare.

 

DOI:  https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_36

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи