DINAMICI REGRESIVE ALE GRUPULUI ÎN TRAUMATISMUL SOCIAL: DEZUMANIZAREA CELUILALT

Zinaida BOLEA Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

În articol este abordată problematica regresiei grupului în contextul traumatismului istoric antropogen. Considerațiile teoretice ale acestei lucrări includ abordările psihanalitice referitoare la potențialul și pattern-ul de regresie al grupului în contexte sociale de limită. Din punct de vedere metodologic, lucrarea reprezintă un demers epistemologic calitativist. Corpusul de date analizat a fost alcătuit din interviuri de istorie orală realizate cu persoa- nele deportate din RSSM, iar pentru prelucrarea și analiza datelor a fost utilizată metoda analizei de conținut prin teoretizare. Rezultatele prezentate în articol implică conceptualizări ale fenomenului de dezumanizare, ca urmare a regresiei grupului, fiind identificate și analizate tipurile de stigmatizare, mitologiile arhaice asociate dezumanizării și disonanța identitară derivată din mișcările regresive individuale și colective. Sunt descrise două tipuri de stigma- tizare: stigmatizarea oficială, elaborată în baza discursului ideologic, și stigmatizarea neoficială, elaborată în baza materialului imaginativ-fantasmatic arhaic. O atenție deosebită este acordată tematicii canibalismului identificată în retorica deportărilor. În articol sunt prezentate semnificațiile canibalismului din punct de vedere psihanalitic și este analizată relevanța concepțiilor psihanalitice în cazul deportărilor din RSSM.

Cuvinte-cheie: deportări, psihanaliză, regresie, grup, stigmatizare, canibalism, dezumanizare.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_37

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи