PARTICULARITATI ALE ADAPTĂRII PSIHOSOCIALE A ADOLESCENȚILOR DIN PERSPECTIVA STĂRII DE SĂNĂTATE

Oxana PALADI Universitatea de Stat din Moldova Viorica COJOCARU Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

În articol sunt prezentate unele rezultate ale cercetării realizate la subiectul adaptării psihosociale a adolescenților cu dizabilități fizice. În acest context, sunt descrise atât conceptul de adaptare psihosocială, cât și conceptul de diza- bilitate. Conform demersului cercetării realizate au fost valorificate instrumente psihometrice conform cărora au fost identificate particularitățile adaptării psihosociale a adolescenților cu dizabilități fizice. De altfel, pentru studiul rea- lizat, am considerat important să identificăm raportul dintre variabilele cercetării precum indicii generali ai adaptării psihosociale, scala deznădejde, probleme afective, probleme de anxietate, acuze somatice, probleme de atenție, pro- bleme ale comportamentului opozant, probleme de conduită, componentele autoaprecierii și - factorii psihosociali ce ţin de procesul de adaptare psihosocială a adolescenţilor cu dizabilităţi fizice. În această lucrare vom descrie doar raportul dintre variabilele enumerate și starea de sănătate (cu dizabilitate/fără dizabilitate) a adolescenților, dar, în general, cercetarea realizată face referință și la alți factori: mediul de reședință, tipul de dizabilitate, modul de studii.

Cuvinte-cheie: adaptare psihosocială, dizabilități fizice, vârsta adolescenței, adolescenți cu dizabilități.

 

DOI:  https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_38

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи