EXPLORAREA FIGURII TATĂLUI DIN PERSPECTIVĂ PSIHODRAMATICĂ

Viorica MOCANU Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Articolul reprezintă o încercare de a descrie figura tatălui din perspectivă psihodramatică. Este accentuată complexi- tatea și rolul acestei figuri în devenirea ființei umane. La fel este elucidată poziția tatălui percepută ca fiind „secundară”, din umbră, dat fiind faptul că tata muncește și este puțin prezent în viața copilului, această situație fiind una obișnuită pentru civilizația actuală. Sunt reliefate aspecte ale percepției copului asupra tatălui său; locul tatălui în sistemul parental și funcțiile sale indiferent de prezența sau absența sa în viața copilului. Este delimitată diferența dinte dragostea mater- nă și cea paternă, subliniindu-se caracterul condiționat al celei din urmă, precum și consecințele firești ale unei astfel de abordări. Articolul conține descrierea unor sarcini care permit explorarea treptată a figurii paternale cu instrumente psihodramatice. Sunt enumerate trăsăturile esențiale ale arhetipului paternal; sunt descifrate resursele dobândite de către copil prin intermediul și datorită interacțiunii cu tatăl și anume: trăirea experienței de putere și slăbiciune, senzația de încredere în sine și capabilitatea de a lua decizii corecte, modul de prezentare și manifestare a propriului eu, modul de stabilire a obiectivelor și de realizare a lor, precum și însușirea succeselor și realizărilor. Este accentuată necesitatea lucrului cu figura paternală, parte a istoriei familiei, întru îmbunătățirea realțiilor cu lumea și cu sine.

Cuvinte-cheie: psihodramă, figura tatălui, rol, arhetip paternal.

 

DOI:  https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_43

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи