SIGURANȚA PSIHOLOGICĂ CA MODALITATE DE PREVENIRE A EPUIZĂRII PROFESIONALE ȘI STIMULARE A IMPLICĂRII ÎN MUNCĂ

Nicoleta CROITORIU Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Siguranța psihologică la locul de muncă se referă la percepția angajaților de a fi în siguranță în ceea ce privește exprimarea de sine, asumarea riscurilor și dezvăluirea vulnerabilităților. Acest sentiment de siguranță permite angajaților să se simtă confortabil în a-și exprima ideile, să își asume responsabilități și să învețe din greșeli fără teama de consecințe negative asupra imaginii lor sau a carierei lor. Profesia de pedagog este considerată muncă emoțională, care presupune un consum mare de energie psihonervoasă, de aceea siguranța psihologică este ab- solut necesară pentru a putea preveni epuizarea profesională și a stimula implicarea în muncă. Scopul articolului este de a scoate în evidență valențele siguranței psihologice pentru a crește implicarea în muncă și a diminua epuizarea profesională. Este necesar ca angajații din diverse medii profesionale și, în special, cel educațional să simptă un grad înalt de securitate profesionlă, dedicație și conectare continuă la obiectivele profesionale, să își pună la dispoziție resursele și energia pentru a atinge performanțe înalte. De asemenea, e necesar ca instituțiile/ organizațiile să cunoască barierele cu care se confruntă în crearea unui loc de muncă sigur din punct de vede- re psihologic și strategiile pe care le pot folosi pentru a promova siguranța psihologică și a stimula implicarea angajaților și a preveni epuizarea profesională.

Cuvinte-cheie: siguranță psihologică, implicare în muncă, epuizare profesională, angajat, activitate de muncă.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_47

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи