ECOINOVAREA – VECTOR IMPULSIV DE DEZVOLTARE A COMPETITIVITĂŢII SUSTENABILE

Margareta BRADU Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În acest articol autorul cercetează interdependenţa dintre inovare şi competitivitate la momentul actual şi perspectivele de dezvoltare a ecoinovării ca un vector determinant în dezvoltarea competitivităţii sustenabile. Reieşind din faptul că la baza dezvoltării acestor două procese stă utilizarea raţională a resurselor economice într-o armonie complexă cu mediul înconjurător, autorul consideră că investiţiile în dezvoltarea cercetării, inovaţiilor, a antreprenoriatului inovaţional şi a firmelor inovatoare poate influenţa dezvoltarea competitivităţii sustenabile bazată pe ecoinovare. Cuvinte-cheie: inovaţii, inovare, ecoinovare, firmă inovatoare, antreprenoriat inovaţional, competitivitate sustenabilă, dezvoltare durabilă.

Publicat

2020-11-02

Număr

Secțiune

Articole