SINTEZA ȘI ANALIZA FIZICO-CHIMICĂ A COMPUȘILOR COORDINATIVI AI Cu(II) ÎN BAZA 4-CICLOHEXIL- TIOSEMICARBAZONEI 3-ETOXISALICILICE

Roman RUSNAC, Andrei CIURSIN, Sergiu ȘOVA, Angela SÎRBU, Aurelian GULEA Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În acest articol sunt descrise metode de sinteză și analiza fizico-chimică a 5 compuși coordinativi în baza ionului de Cu(II) și 4-ciclohexil-tiosemicarbazona aldehidei 3-etoxisalicilice. În primul pas a fost efectuată sinteza ligandului prin intermediul a două metode clasice cu perfecționarea ulterioară, obținându-se astfel H2L în calitate de chelator al ionilor de cupru(II). Pentru cercetarea structuri și geometria 4-ciclohexil- tiosemicarbazonei aldehidei 3-etoxisalicilice a fost aplicată spectroscopia 1H, 13C și 15N-RMN, 13C- DEPT- 135 RMN și 15N HSQC-RMN. Substanțele sintetizate au fost analizate prin intermediul metodelor moderne de cercetare precum: spectroscopia FTIR, UV-vis și analizei elementale, difracția razelor X pe monocristal; activitatea biologică este în proces de studiu.

Cuvinte-cheie: compuși coordinativi, 4-ciclohexil-tiosemicarbazone, aldehida 3-etoxisalicilică.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum1(171)2023_26

Descărcări

Publicat

2023-07-27

Număr

Secțiune

Articole