CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA BIOSTIMULATORULUI REGLALG ÎN COMBINAȚIE CU MICROELEMENTE ASUPRA ACTIVITĂȚII PEROXIDAZEI ȘI CATALAZEI ÎN FRUNZELE UNOR SOIURI DE PRUN

Alina GÎSCĂ, Ana POPOVICI, Gheorghe ŞIŞCANU, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Tratamentele foliare aplicate cu biostimulatorul Reglalg în combinație cu microelementele B, Zn, Mn, Mo contribuie la sporirea activității catalazei și peroxidazei în frunzele pomilor de prun, soiurile autohtone Udlinennaia și
Superprezident, soiurile de selecție străină Stanley și Prezident, introduse în Moldova pe tot parcursul perioadei de
vegetație a anului 2023. O enzimă este o componentă biologică care crește viteza unei reacții chimice prin scăderea
barierei energetice de activare. Catalaza și peroxidaza sunt enzime. Activitatea enzimelor peroxidaza şi catalaza s-a
modificat pe parcursul perioadei de vegetaţie în dependenţă de particularităţile biologice ale soiurilor, de procesele
metabolice în diferite fenofaze, de acţiunea temperaturilor ridicate cât şi de acţiunea substanţelor folosite la tratarea
pomilor în perioada de vegetaţie.
Cuvinte-cheie: pomi de prun, biostimulator Reglalg, microelemente B, Zn, Mn, Mo, enzyme peroxidaza, catalaza.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum6(166)2023_11

Descărcări

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Articole